website by Ana Grozea


Regulament de Ordine Interioara

Cuprins:

Cap.1. Dispozitii generale

Art.1. Prezentul regulament de ordine interioara reglementeaza organizarea, desfasurarea activitatii interne si disciplina in cadrul Clubului de afaceri pentru studenti “Viitori Manageri”.

Art.2. Dispozitiile sale sunt obligatorii atat pentru organele de conducere ale clubului, pentru membrii acestuia cit si pentru cei care au solicitat dobandirea calitatii de membru dar nu au obtinut inca aceasta calitate.

Cap.2. Calitatea de membru

Art.3. Pentru a dobandi calitatea de membru, solicitantul va indeplini formalitatile prevazute de art.7 din Statut, depunand actele necesare la cancelarul clubului sau la sala 1403, secretariatul Facultatii de Comert.

Art.4. Cererile de dobandire a calitatii de membru vor fi aprobate cu votul majoritatii membrilor Board-ului Managerial.

Art.5. Personelor acceptate li se va comunica decizia in cel mult 20 zile de la depunerea cererii.

Art.6. Odata acceptat ca membru, candidatul va semna si Adeziunea prin care isi insuseste si accepta prevederile Statutului si Regulamentului Clubului. Pentru dobandirea calitatii de membru cu drepturi depline in cadrul Clubului, studentii acceptati trebuie sa indeplineasca, in prima luna, o sarcina atribuita de catre Board-ul Managerial.

Art.7. In aceasta perioada conducerea clubul se obliga sa informeze candidatii asupra modalitatilor de functionare, a proiectelor clubului si asupra structurii si organizarii acestuia.

Art.8. Toate activitatile candidatului se vor desfasura sub directa supraveghere si indrumare a unei persoane desemnate de Boardul Managerial.

Art.9. In perioada de proba, persoana desemnata sa se ocupe de instruirea candidatilor, este obligata sa faca o evaluare a candidatului din punctul de vedere al activitatii desfasurate dar si al compatibilitatii acestuia cu activitatile desfasurate de club si cu membrii acestuia.

Art.10. Eliberarea si retragerea legitimatiilor este facuta de presedinte sau de presedintele fondator.

Cap. 3. Organele de Conducere ale Clubului

Art.11. Boardul managerial (BM) este ales pentru indeplinirea unui mandat de un an.

Art.12. Obligatiile boardului managerial:
• sa organizeze activitatea clubuluii cu scopul indeplinirii obiectivelor prevazute in statut;
• sa recruteze noi membri
• acordarea si retragerea legitimatiilor
• propunerea de noi proiecte si urmarirea proiectelor in desfasurare
•organizarea de cursuri, prelegeri, evenimente si alte activitati benefice clubului
•sprijina dezvoltarea personala si profesionala a membrilor

Art.13. BM e statutar intrunit daca sunt prezenti cel putin 3 membri. BM ia hotariri cu majoritate simpla.

Art.14. BM primeste propuneri de modificare a regulamentului si propuneri privind functionarea clubului de la orice membru.

Cap.4. Organizarea Activitatii

Art.15. Clubul este structurat in echipe formate pe fiecare proiect, conduse de un sef de proiect.

Art.16. Repartizarea membrilor in echipe se face pe baza optiunii personale a fiecaruia.

Art.17. In scopul verificarii cunostintelor si a aptitudinilor fiecarui membru in domeniul ales, fiecare sef de echipa poate stabilii criterii de evaluare a acestora, aduse la cunostinta membrilor clubului.

Art.18. Evaluarile primite nu vor afecta calitatea de membru a persoanei dar pot fi consultate in cazul incredintarii de functii de raspundere persoanei respective de catre BM.
  Membrul care se considera nedreptatit de evaluarea primita se poate adresa BM care rezolva contestatia.

Art.19. Fiecare sef de proiect are obligatia sa organizeze echipa pe care o conduce pentru o maxima eficienta.

Art.20. BM valideaza actiunea propusa si componenta echipei. Nici o actiune in comun nu se poate desfasura fara avizul BM. In lipsa acestui aviz resposabilitatea revine fiecarui participant, individual, clubul nefiind responsabil de urmarile actiunii. In astfel de situatii nu pot fi folosite materialele clubului, numele acesteia.
Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie abatere disciplinara foarte grava.

Cap.5. Regimul bunurilor clubului

Art.21. Materialele si toate bunurile clubului pot fi folosite doar de membrii clubului, numai in actiuni organizate de club.

Art.22. Fiecare membru este obligat sa intretina materialele care i-au fost incredintate. In cazul distrugerii voite sau a pierderii din neatentie ele putindu-i fi imputate, dupa o analiza si o decizie a BM.

Art.23. Intirzierea nejustificata a predarii echipamentului se pedepseste prin avertisment pentru o perioada de peste 14 zile, apoi avertisment putindu-se ajunge la excluderea din club.

Cap.6. Stimulente, recompense, sanctiuni

Stimulente, recompense

Art.24. BM poate decide acordarea de recompense, stimulente membrilor care au o activitate cu rezultate deosebite atat diplome, distinctii, premii etc.

Art.25. In cazul derularii unui proiect al clubului, daca in urma incheierii acestuia raman sume de bani acestea vor fi cheltuite in folosul clubului cu mentiunea ca suma ramasa sa fie alocata unor activitati la care sa ia parte echipa care a efectuat proiectul.

Sanctiuni

Art.26. Celor care incalca prevederile regulamentului de ordine interioara, ale statutului, normele de comportare civilizata in timpului activitatilor desfasurate ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, li se va aplica una din urmatoarele sanctiuni:

  1. Atentionare
  2. Excludere provizorie pe perioadă determinată, dar nu mai mult de o luna
  3. Excludere definitiva

Sanctiunile prevazute la articolul 26 se hotarasc de catre BM cu exceptia excluderii provizorii si definitive care se hotareste de catre Adunarea Generala.
Hotarirea de sanctionare se ia doar in urma unei cercetari prealabile efectuata de o persoana desemnata de BM si numai dupa ascultarea persoanei in cauza. Daca in urma convocarii scrise aceasta refuza sa se prezinte sau sa dea relatii privind fapta sa, sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati.

Art.27. Hotarirea de sanctionare poate fi contestata in termen de 3  zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza de catre adunarea generala in termen de cel mult 30 zile de la inregistrarea contestatiei in Registrul Clubului.

Cap.7. Dispozitii finale

Art.28. Prezentul regulament de ordine interioara intra in vigoare de la data adoptarii lui  si este obligatoriu pentru toti membrii clubului.

Art.29. Prezentul regulament, precum si eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta tuturor persoanelor interesate in cel mult doua saptamini de la adoptare.

 


*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*


Ultimele noutati

Prezentari SBSOL

Rezultate proiect "Esti student european... Informeaza-te!"

Esti student european... Informeaza-te!

CROSSROADS - Avantajele si dezavantajele de a ramane in Romania

Teste comparative - Camere foto digitale

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Clubul are un e-group pe Yahoo!: manager_ase@yahoo.com
Daca doriti sa va inscrieti trebuie sa trimiteti un e-mail in care sa motivati de ce
doriti sa faceti parte din
acest grup.