website by Ana Grozea


Statut

Capitolul I. Consideratii generale

Art.1. Clubul Viitorilor Manageri (denumit in continuare Club) este o organizatie nonprofit, apolitica, democratica, indepedenta, constituita prin libera manifestare a vointei persoanelor membre in vederea realizarii in comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

Art.2. Clubul isi propune sa continue traditia democratica a studentimei romane, a spiritului universitar romanesc si universal.

Art.3. Durata pentru care se constituie acest club este nedeterminata. Clubul isi desfasoara activitatea in cadrul Catedrei de Comert din Facultatea de Comert din ASE Bucuresti.

Capitolul II. Misiune si obiective 

Art. 4. Clubul isi desfasoara activitatea in vederea realizarii urmatoarelor scopuri:
• invatarea si dezvoltarea unui comportament civic si profesional de tip european;
• promovarea si apararea drepturilor omului, a motivatiilor personale si a unei conduite corecte in societate:
• reprezentarea intereselor si responsabilitatilor comune ale membrilor sai si promovarea legaturilor de solidaritate si prietenie intre acestia;
• dezvoltarea imaginii viitorului antreprenor in societatea romaneasca;
• promovarea spiritului democratic in mediul universitar si societatea romaneasca; 
• sustinerea si protejarea mediului inconjurator;
• sprijinirea colaborarii in domeniul cercetarii stiintifice, cu organizatii si institutii stiintifice din tara si din strainatate.

Art. 5.  Activitatea se desfasoara pe baza prezentului statut, a programelor si regulamentelor de ordine interioara. Clubul desfasoara activitati cu caracter profesional, social, cultural, educativ, si de angajare civica.

Art. 6. Mijloace de actiune:

  1. Actionarea in ideea dezvoltarii personale a fiecarui membru prin audierea de prelegeri, frecventarea cursurilor initiate in cadrul clubului si participarea la actiuni cu caracter educativ, social si civic;
  2. Colaborarea cu alte organizatii si organe administrative sau de stat pentru realizarea obiectivelor organizatiei;
  3. Organizarea de seminarii, ateliere de lucru si consultatii in diferite domenii;
  4.  Editarea de articole si documentatii, utilizarea mass-mediei;
  5. Implicarea oamenilor de afaceri in promovarea intereselor si actiunilor organizate in cadrul clubului, pentru atragerea de noi membri si sponsori in activitatile de cercetare stiintifica.

Capitolul III. Componenta Clubului

Membri

Art.7. In componenta clubului intra urmatoarele categorii de membri:

  a) membri juniori
  b) membri
  c) membri fondatori
  d) membri seniori
  e) membri de onoare.

Art.8. Membrii pot fi studenti, indiferent de varsta, sex, rasa, nationalitate, confesiuni religioase si convingeri politice, care recunosc si aplica prezentul statut.

Art.9. Calitatea de membru nu este formala, ea presupune implicarea in activitatea Clubului. Ea se obtine la cerere, prin luarea la cunostinta a statutului si semnarea adeziunii si se pastreaza prin participarea angajata si consecventa la activitatile Clubului.

Art.10. Calitatea de membru inceteaza:

a) la cerere;
b) la pierderea calitatii de student sau la maxim 12 luni de la incheierea studiilor;
c) prin hotararea de excludere pentru fapte ce contravin statutului.

Art.11. Membrii seniori pot fi cadre didactice si absolventi care doresc sa participe la activitatea clubului.

Art.12. Membrii juniori pot fii elevii liceelor, daca sunt in concordanta cu prevederile statutului si regulamentului.

Art.13. Membrii de onoare pot fi persoanele cu merite exceptionale fata de ambianta universitara care, prin activitatea lor, constituie un exemplu de civism, spirit democratic si patriotism.

Drepturile si obligatiile membrilor

Art.14. Membrii au urmatoarele drepturi:

a) sa participe la toate activitatile de invatamant, educatie civica si de cercetare stiintifica desfasurate in cadrul clubului;
b) sa utilizeze baza materiala a clubului;
c) sa aleaga si sa fie alesi la orice nivel in cadrul clubului conform prevederilor statutare;
d) sa-si exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problema referitoare la club;
e) sa se adreseze cu cereri, propuneri sau sesizari la orice nivel de conducere al clubului si sa primeasca raspuns;
f) sa fie informati si consultati asupra activitatii din club;
g) sa aiba acces la mijloacele de informare ale clubului;
i) sa renunte la calitatea de membru al clubului.

Art.15. Membrii au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte statutul si regulamentul;
b) sa contribuie la indeplinirea scopurilor clubului prin insusirea si rezolvarea sarcinilor pe care le primesc;
c) sa participe la intalnirile ordinare si extraordinare in cadrul organizatoric propriu;
d) sa aplice hotararile luate si sa se solidarizeze activ cu actiunile stabilite in cadrul clubului;
e) sa nu actioneze in numele clubului fara a avea un mandat scris in acest sens sau acordul formal al comitetului de conducere.

Art.16. Toti membrii au aceleasi drepturi si obligatii in cadrul clubului.

Capitolul IV. Structura organizatorica si de reprezentare

Art.17. Structura organizatorica a clubului este formata din Presedinte fondator, Presedinte, Cancelar, IT Manager, PR Manager, Executive Manager si Area Managers (pentru facultatile fondatoare REI, Marketing si Comert),.
Comitetul de conducere este reprezentat prin boardul managerial format din Presedinte fondator, Presedinte, Cancelar, , IT Manager, PR Manager, Executive Manager si Area Managers (pentru facultatile fondatoare REI, Marketing si Comert).

Capitolul V. Patrimoniul

Art. 18. Patrimoniul este alcatuit din bunuri materiale si sume de bani precum si din obligatiile acestora. Valorile din acest patrimoniu pot proveni din: donatii, sponsorizari.

Art. 19. Gestionarea si intrebuintarea bunurilor din patrimoniul este permisa numai pentru realizarea activitatilor si scopurilor conform statutului. Mijloacele financiare obtinute din donatii sau sponsorizari nu pot fi distribuite intre membrii pentru realizarea unor interese personale.

Capitolul VI. Dispozitiuni finale si tranzitorii

Art. 20. Clubul are sigla, insigna, card de membru, website.

Art. 21. Clubul acorda distinctii,  diplome de merit si premii pentru activitate de cercetare stiintifica desfasurata la nivel national si international.

 


*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*


Ultimele noutati

Prezentari SBSOL

Rezultate proiect "Esti student european... Informeaza-te!"

Esti student european... Informeaza-te!

CROSSROADS - Avantajele si dezavantajele de a ramane in Romania

Teste comparative - Camere foto digitale

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Clubul are un e-group pe Yahoo!: manager_ase@yahoo.com
Daca doriti sa va inscrieti trebuie sa trimiteti un e-mail in care sa motivati de ce
doriti sa faceti parte din
acest grup.